Tầm Nhìn – Sứ Mệnh

Chúng tôi kết nối với cộng đồng, với khách hàng, với các đối tác bằng uy tín, bằng chất lượng thực phẩm đem lại nguồn năng lượng dồi dào. Tối ưu hóa giá trị đóng góp của cổ, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp cho cán bộ công nhân viên, trở thành công dân gương mẫu đối với xã hội. Lấy lợi ích của người tiêu dùng làm kim chỉ nam để tạo nên các giá trị cốt lõi, sứ mệnh và phương châm hoạt động của thương hiệu Lien Viet trên suốt chặng đường phát triển.

Giá trị cốt lõi

Với quyết tâm đem đến cho người tiêu dùng trong và ngoài nước những sản phẩm nông sản xanh sạch. Chúng tôi đang ngày càng hoàn thiện quy trình sản xuất cũng như mở rộng diện tích gieo trồng, đa dạng hóa các dịch vụ, sản phẩm. Các sản phẩm nông sản được Công ty Thương Mại Nông Sản Liên Việt cung cấp đều được kiểm nghiệm gắt gao và được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn

write my essay for me

CONTACT US

If you need advice, please leave your information.
We will contact you shortly!
Thank you!

LIEN VIET GREEN

Mr. Hào Phạm

Tel:    +8487161976 or +84373919666

Mail:   biz@lienvietgreen.com

Web:  www.Lienvietgreen.com